Daglig leder

Hans Christian Hektner

Besøksadresse: Hektner Gård

Postadresse: Nedre Rælingsvei 516, 2008 FJERDINGBY, Norge
Mobil: 0047 90 500 925

Telefon: 0047 – 63 83 90 00
Fax: 0047 63 83 35 49
E-post: [email protected]

http://www.hektner.no

Postadresse: Nedre Rælingsvei 516
2008 Fjerdingby, Norge
Telefon: 0047 –  63 83 90 00
Fax: 0047 –  63 83 35 49