Krav til køretøjers længde og bredde

Krav til køretøjers længde og bredde skal overholdes

Det er nu tilladt at køre med køretøjer, der er op til 3,0 meter brede og 22,0 meter lange – men kun i visse situationer. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvilken længde og bredde der må køres med under givne forhold.Færdsel med store og tunge køretøjer i trafikken har gennem de senere år fået meget opmærksomhed. Den 1. juli 2011 trådte nye regler for køretøjers største tilladte bredde, længde, højde, vægt og akseltryk i kraft, og disse regler kan således allerede være velafprøvet hos både landbrug og maskinstationer.De nye regler betyder blandt andet, at traktor og traktorpåhængsvogn nu, i modsætning til før 1. juli 2011, må have en bredde på indtil 3,0 meter, såfremt breddens overskridelse af 2,55 meter alene skyldes hjulmontering samt hjulafskærmning. En sådan traktor eller traktorpåhængsvogn må kun benyttes til kørsel mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Traktoren og traktorpåhængsvognen må endvidere køre til og fra syn.En traktor kan således nu køre uden redskab med brede dæk op til 3,0 meter mod tidligere 2,55 meter. Bemærk, at udvidelsen til en bredde på 3,0 meter kun er gældende til kørsel mellem gård og mark, mellem ejendomme og til kørsel mellem maskinstation og kunder. Kørsel til foderstof, sukkerroefabrik med videre kan således ikke foregå med en større bredde end 2,55 meter. Det skriver Mogens Kjeldal, konsulenttjenesten, Danske Maskinstationer og Entreprenører i en artikel i Agrologisk.

Læs hele artiklen i maj-udgaven af Agrologisk, der udkom fredag den 11. maj.