WIMA/SOLUS A/S (Etableret i 1988)
LISENBORGVEJ 6
BØLLING
6900 SKJERN

KONTAKTPERSON:JENS HORSBØL ([email protected])

Tlf. :++45 97368088
CVR nr.12378939

Alle kontrakter indgås på dansk. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis De ønsker at få tilsendt et eksemplar af kontrakten pr. e-mail, send venligst en e-mail til kontaktpersonen.

Alle kontrakt oplysninger gemmes i vores regnskabssystem og gemmes i op til 5 år.

Forsendelses- og leveringspolitik

Eks.

Alle ordrer sendes via Post Nord eller fragtmand til den adresse, som er angivet ved ordre afgivelse.

Den samlede leveringstid afhænger af Post Danmarks eller fragtmand leveringstid som kan variere afhængigt af den specificerede adresse.

LEVRINGSTIDEN 8 DAGE

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

EN KLAGE OVER EN VARE ELLER TJENESTEYDELSE KØBT HOS OS KAN INDGIVES TIL KONKURRENCE-OG FORBRUGERSTYRELSENS CENTER FOR KLAGELØSNING CARL JACOBSENS VEJ 35 2500 VALBY.DU KAN KLAGE TIL CENTER FOR KLAGELØSNING VIA WWW.FORBRUG.DK

Reklamationer

Som kunde har du 2 års reklamationsret.

Reklamationer kan ske direkte til den kontaktpersonen.

Reklamationer håndteres ved BESKRIVELSE, eller pengene retur.

Du skal reklamere indenfor rimelig tid, efter du har opdaget manglen – reklamerer du indenfor 2 måneder, efter manglen er opdaget vil det altid være indenfor rimelig tid.

Fortrydelse

Du har iflg. forbrugeraftaleloven 14 dages returret, gældende for den dag varen leveres

Ændring af priser og Vilkår

Vi forbeholder os ret til – uden varsel – at ændre vores gældende priser og vilkår. Ændringerne træder først i kraft, når disse oplyses på Webstedet. Ændringerne får ikke indflydelse på allerede afgivne ordrer.

Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningskrav mod os kan aldrig overstige det beløb som kunden måtte have betalt for den omhandlende reklamation, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af kundens brug af dette Websted er underlagt dansk ret og en sag kan alene anlægges ved Sø- og Handelsretten i København med eventuel efterfølgende anke til Højesteret.

– Gælder dog ikke for forbrugerkøb.

Betaling med betalingskort

Vi anvender PBS som betalingsgateway. Dette omfatter bl.a. kryptering af overførsler, kryptering af lagrede informationer, en omfattende systematisk test, virusbeskyttelse og anvendelse af kryptering.

Følgende betalingskort kan benyttes ved digital fremkaldelse: Dankort, e-Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron,

Pengene trækkes fra kortet umiddelbart efter bestilling/afslutning af ordren.

Alle beløb er i DKK.

Kryptering

Når du indtaster dit kortnummer og udløbsdato hos os, bliver overførslen krypteret. Der anvendes SSL-kryptering, der giver en meget stor sikkerhed for, at fortrolige oplysninger ikke kan opsnappes af trediepart.

Hvad er risikoen?

Husk altid på, at kun din pinkode eller din underskrift, i juridisk forstand, kan betragtes som bindende for et kreditkortkøb. Du må aldrig opgive din pinkode på Internettet. Skulle nogen komme i besiddelse af dit kortnummer og udløbsdato har du altid retten på din side.

Kontrolcifre – hvad er det?

Kontrolcifre er et trecifret tal – typisk de tre sidste tal i en talrække – som er trykt bag på langt de fleste betalingskort.

Selvom du ikke har kontrolcifre på dit kort, kan du stadig handle hos os. Men har du kontrolcifre på dit betalingskort, beder vi dig opgive disse. PBS tjekker, at oplysningerne om kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre er fra samme betalingskort.

For yderligere oplysninger, henvises til følgende Websteder:

PBS side om betaling med betalingskort www.betaling.dk

Forbrugerombudsmanden www.forbrugerombudsmanden.dk
DIBS www.dibs.dk
Lidt jura www.fs.dk/jura/fjura/sager/inetrap.htm

Regler til beskyttelse af privatlivets fred

Tak fordi du har valgt at besøge solus.dk. Vi gør en betydelig indsats for at beskytte de personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med brugen af vores hjemmeside. I det følgende redegør vi for, hvordan vi indsamler og anvender oplysninger, du afgiver.

Regelgrundlag

Vores behandling af personoplysninger vil til enhver tid ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og reglerne i lov om behandling af personoplysninger samt dansk lovgivning i øvrigt.

Oplysningernes karakter

De oplysninger, du giver til os, kan være dit navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, faxnummer, samt oplysninger om dine forbrugsmønstre. Nogle af disse informationer kan henføres til dig som person (personoplysninger), mens andre ikke kan (anonyme oplysninger). Vi anvender ikke logstatistik.

Anvendelse af dine personoplysninger

Oplysningerne bliver brugt til at gøre det muligt for os at opfylde de aftaler vi indgår med dig, at modtage betaling fra dig, at lade dig deltage i konkurrencer og brugerundersøgelser samt til markedsføringsmæssige formål, herunder i forbindelse med udarbejdelse af statistiske analyser vedrørende vores medlemmers adfærd. Medlemmernes oplysninger vil aldrig blive videregivet til tredjemand i en form, der gør det muligt at henføre en eller flere oplysninger til dig som enkeltperson medmindre du udtrykkeligt giver samtykke hertil, eller det er påkrævet i henhold til lov eller retsafgørelse.

Personoplysninger opbevares og transmitteres ukrypteret. Som registreret i vores systemer har De altid mulighed for at gøre indsigelse over en registrering eller begære indsigt i de registrerede oplysninger, jf. regler i persondataloven.

Sikkerhed

Vi har på solus.dk truffet forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dig mod tab, misbrug eller ændringer af oplysninger, der ligger hos os. Vi har truffet fysiske-, elektroniske- og administrative foranstaltninger for at beskytte og sikre de oplysninger, som vi har samlet online. Adgang til oplysningerne er begrænset til autoriserede medarbejdere hos os, og adgangen er desuden begrænset af adgangskoder. Sikkerheden på DOMÆNE.dk og sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås og opdateres regelmæssigt for at sikre den bedst mulige databeskyttelse. Alle ordrer, der afgives på vores Websted, behandles på en sikker server, der krypterer alle finansielle data ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer). Vores betalingssystemer er udarbejdet sammen med PBS, der samtidigt beskytter dine rettigheder som forbruger. Se venligst vilkårene for yderligere informationer. Vi gemmer ikke oplysninger om kreditkort/betalingskort i vores database.

Oplysninger vi indsamler automatisk

I forbindelse med den service vi tilbyder, er der visse informationer vi indsamler automatisk.

IP-adresse

Vi laver en samlet analyse af IP-adresserne i forbindelse med systemadministration og indsamling af demografiske oplysninger. Vi forbinder normalt ikke IP-adressen med din computers bruger-ID, dog med den undtagelse, at når du foretager en bestilling online, registrerer vi din computers IP-adresse sammen med din ordre, så vi bedre kan afsløre et eventuelt ulovligt brug af kreditkort. Sådanne oplysningerne videregives eventuelt til det pengeinstitut, der har udstedt det kreditkortet, som blev brugt i forbindelse med bestillingen. Oplysningerne videregives til politiet, hvis vi mener eller får oplyst, at kreditkortet bruges ulovligt.

Eksterne links

På dette Websted kan du finde links til andre Websteder. Vi er ikke ansvarlige for om andre Websteder overholder regler om videregivelse af personoplysninger og privatlivets fred samt det indhold, der findes på disse steder

PERSONDATAPOLITIK

• For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

• navn

• adresse

• telefonnummer

• e-mail adresse

• Personoplysninger bliver ikke transmitteret krypteret.

• Personoplysninger opbevares ikke krypteret.

• Personoplysningerne i forbindelse med dit køb registreres hos Wima Solus a/s og opbevares i 5 år for at sikre korrekt

behandling ved eventuelle garantisager, hvorefter oplysningerne slettes.

• Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

• Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke,

således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

• Alle ansatte i virksomheden har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

• Vi bruger kun dine oplysninger til at sende din vare og informere dig, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

Desuden vil du efter en bestilling modtage en ordrebekræftelse via e-mail.

• Vi er en selvstændig online butik, der ikke giver dine oplysninger videre til andre. Vi opvarer dine data sikkert men ukrypteret.

• Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

• Som registreret hos Wima/Solus a/s har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke

oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed

rettes til Solus via e-mail:[email protected]